PREUZMITE KOMPLETNE PROPOZICIJE.

VOJVOĐANSKA liga 2016.

u preskakanju prepona

Mesto i termin održavanja I kolo:      03.04.2016 g. – KK Petras/KK Impuls

II kolo:   14.05.2016.g. – KK KCNS

III kolo: 03.07. 2015.g – KK Graničar

 

Organizator     Konjički savez Vojvodine

( u daljem tekstu „Savez” )

Domaćin takmičenja;

Suorganizator;

Tehnički organizator;

KK Petras / KK Impuls, KK KCNS, KK Graničar

 

 

Predsednik Organizacionog odbora Predsednik Saveza
Organizacioni odbor Članovi Upravnog odbora Saveza
Tehnički delegat /
Sudijski kolegijum Jelica Milutinović predsednik, Svetlana Pavković i Vesna Stošić
Veterinarska komisija /
Uređivač parkura Nemanja Pavlović
Komesar za bezbednost Koga delegira Savez
Sekretar takmičenja Sekretar KSV
Zapisničar Obezbeđeno od strane domaćina takmičenja
Dežurna medicinska ekipa Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Dežurni veterinar Branislav Gagić, Zoran Petei
Dežurni potkivač Slavko Miodragović, Boško Ristić
Veterinarska inspekcija Republička veterinarska inspekcija
Smeštaj konja U   Konjičkim klubovima tehničkim organizatorima
Preliminarni rok za prijavu takmičara 7 dana pre svakog kola
Definitivni rok za prijavu takmičara 3 dana pre svakog kola
Način prijavljivanja za takmičenje Isključivo elektronskim putem sa svim potrebnim podacima naznačenim u poglavlju VI tačka 7.

konjickisavvojvodine@gmail.com

Tehnička konferencija Mesto i tremin biće naznačeni u protokolu
Prijem konja Na dan održavanja kola.
Veterinarski pregled Mesto i tremin biće naznačeni u protokolu
Ceremonija dodele nagrada Posle svake održane utakmice
Protokol takmičenja

 

  • Biće poslat nakon definitivnog upisa.
Termin dostave Propozicija na odobrenje i overu. Propozicije su poslate na overu 20.februara 2016.godine

 

Termin odobrenja i overe Propozicija Propozicije su OVERENE 29.februara 2016. godine

 

PREUZMITE KOMPLETNE PROPOZICIJE.