Konjički savez Vojvodine

Dobrodošli na našu novu internet prezentaciju.

Detaljnije

Konjički savez Vojvodine

Dobrodošli na našu novu internet prezentaciju.

Detaljnije

Konjički savez Vojvodine

Dobrodošli na našu novu internet prezentaciju.

Detaljnije

OBAVEŠTENJE – KORIŠĆENJE LABORATORIJSKIH USLUGA PO POSEBNIM CENAMA ZA ČLANOVE KSV

U svetlu podrške Konjičkog Saveza Vojvodine razvoju konjarstva i  veterinarske medicine kao preduslova kvalitetnog uzgoja i sportsko-trenažnih procesa, potpisan je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu.

Poslovno – tehnička saradnja podrazumeva pored strateških elemenata vezanih za unapređenje opšteg ambijenta u segmentu razvoja konjarstva i konkretne benefite za članove. U sklopu ovog partnerstva zajednički napori će biti usmereni na registrovanje domaće rase sportskih konja koja bi dugoročno trebalo da obezbedi postepeno uključivanje u međunarodnu sportsku konjičku zajednicu kao zemlja sa stabilnim uzgojnim standardom i trenažnim procesima svetskog nivoa kvaliteta.

U sklopu strateških aktivnosti, partner Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je u sklopu idejnog projekta Agro kampa u Temerinu, predvideo izgradnju klinike za krupne životinje, specijalizovane za pružanje veterinarske zaštite sportskim konjima. Klinika je planirana kao centar za lečenje, rehabilitaciju i reprodukciju konja, jedinstven i najopremljeniji u ovom delu Evrope.

Članovima je od 01.09.2023. omogućeno uzorkovanje krvi, urina, briseva i analize čiji će rezultati biti dostupni vlasnicima grla po povlašćenim cenama za članove Konjičkog Saveza Vojvodine (vidi ovde). Pored navedenog članovima će biti dostupna i pomoć studenata i predavača, prilikom veterinarskih intervencija većeg obima, kao i stručno-naučna podrška u sferi opšteg zdravstvenog stanja grla i sportskih priprema.

Za sva dodatna pitanja vezana za pružanje usluga Departmana za veterinu – Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, članovima Konjičkog Saveza Vojvodine, možete direktno da se obratite na mail adresu  ksv.depvet@gmail.com


Dokumentacija za preuzimanje:

Prilog br 2 – Cenovnik profila

Prilog br 3 – Parazitološki pregled konja 2023

Prilog br 4 – Cenovnik Laboratorije za patološku fiziologoji 2023

Prilog br 5 – Zahtev Departman za veterinu

Nema komentara obaveštenje

Obeležavanje jubileja 70 godina postojanja Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta

Obeležavanje jubileja 70 godina postojanja Pokrajinskog zavoda za sport I medicinu sporta bila je prilika da se prisustvom predstavnika KSV još jednom potvrdi dobra saradnja. Ovaj prijem potpredsednik KSV g-đica Vesna Ružičić I sekretar Ljiljana Poček iskoristile su da u srdačnom razgovoru sa predsednikom Skupštine Vojvodine Ištvanom Pastorom I Pokrajinskim sekretarom g-dinom Danetom Bastom još jednom ukažu na značaj razvoja konjičkog sporta I konjarstva u Vojvodini.

Nema komentara Novosti