Najava za OPV u preponskom jahanju 24.-25.06.2023. Propozicije su u prilogu.