U svetlu podrške Konjičkog Saveza Vojvodine razvoju konjarstva i  veterinarske medicine kao preduslova kvalitetnog uzgoja i sportsko-trenažnih procesa, potpisan je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu.

Poslovno – tehnička saradnja podrazumeva pored strateških elemenata vezanih za unapređenje opšteg ambijenta u segmentu razvoja konjarstva i konkretne benefite za članove. U sklopu ovog partnerstva zajednički napori će biti usmereni na registrovanje domaće rase sportskih konja koja bi dugoročno trebalo da obezbedi postepeno uključivanje u međunarodnu sportsku konjičku zajednicu kao zemlja sa stabilnim uzgojnim standardom i trenažnim procesima svetskog nivoa kvaliteta.

U sklopu strateških aktivnosti, partner Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je u sklopu idejnog projekta Agro kampa u Temerinu, predvideo izgradnju klinike za krupne životinje, specijalizovane za pružanje veterinarske zaštite sportskim konjima. Klinika je planirana kao centar za lečenje, rehabilitaciju i reprodukciju konja, jedinstven i najopremljeniji u ovom delu Evrope.

Članovima je od 01.09.2023. omogućeno uzorkovanje krvi, urina, briseva i analize čiji će rezultati biti dostupni vlasnicima grla po povlašćenim cenama za članove Konjičkog Saveza Vojvodine (vidi ovde). Pored navedenog članovima će biti dostupna i pomoć studenata i predavača, prilikom veterinarskih intervencija većeg obima, kao i stručno-naučna podrška u sferi opšteg zdravstvenog stanja grla i sportskih priprema.

Za sva dodatna pitanja vezana za pružanje usluga Departmana za veterinu – Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, članovima Konjičkog Saveza Vojvodine, možete direktno da se obratite na mail adresu  ksv.depvet@gmail.com


Dokumentacija za preuzimanje:

Prilog br 2 – Cenovnik profila

Prilog br 3 – Parazitološki pregled konja 2023

Prilog br 4 – Cenovnik Laboratorije za patološku fiziologoji 2023

Prilog br 5 – Zahtev Departman za veterinu