Kontakt

Naziv KONJIČKI SAVEZ VOJVODINE
Adresa Masarikova 25
Grad NOVI SAD
Telefon 021/6336-507
Godina osnivanja 1950
Broj klubova 12 redovnih
Predsednik Dejan Suvajdžić
Generalni sekretar Ljiljana Poček
Email konjickisavvojvodine@gmail.com
Sajt www.konjickisavez.com
PIB 100467592
Matični broj 8727066
Kontakt osoba Ljiljana Poček 063/336-666