KK Graničar

Naziv kluba KK “Graničar”
Adresa Masarikova br.25
Grad/Opština NOVI SAD
Telefon/Faks 063 33 66 66
Godina osnivanja 1954.
Mejl adresa granicarns@gmail.com
Sajt www.konjickiklubgranicar.com
Predsednik Ljiljana Poček
Sekretar Nora Poček