Kalendar

  • Kalendar takmičenja/aktivnosti Koničkog saveza Vojvodine za 2019. godinu: link
  • Kalendar takmičenja/aktivnosti Koničkog saveza Vojvodine za 2018. godinu: link
  • Kalendar takmičenja/aktivnosti Koničkog saveza Vojvodine za 2017. godinu: link
  • Kalendar takmičenja/aktivnosti Koničkog saveza Vojvodine za 2016. godinu: link
  • Kalendar takmičenja/aktivnosti Saveza za konjički sport Srbije za 2016. godinu: link