Author: konjicki2016

ŠIRENJE SARADNJE KSV SA POLJOPRIVREDNIM FAKULTETOM

Konjički savez Vojvodine potpisao je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Departmanom za stočarstvo-Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Ovim je produbljeno strateško partnerstvo između dve organizacije u segmentu razvoja i podrške uzgoju sportskih konja.

Predmet ugovora je uzajamna saradnja po definisanim oblastima i ispitivanjima između KSV i Laboratorije stočne hrane, centra za odgajivanje i Laboratorije za genetiku

Članovima su omogućene usluge po povlašćenim cenama

 –      Cenovnik laboratorije stočne hrane

–        Cenovnik Centra  za odgajivanje

–        Cenovnik Laboratorije za genetiku

–        Zahtev za usluge Departmana za stočarstvo

Konjički savez Vojvodine na ovaj način, pored aktivnog podizanja nivoa sportskih konjičkih aktivnostina teritoriji Pokrajine, pruža nepodeljenu podršku razvoju konjarstva kao privredne grane.

Za sva dodatna pitanja vezana za pružanje usluga Departmana za stočarstvo – Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, članovima Konjičkog Saveza Vojvodine, možete direktno da se obratite na mail adresu  ksv.depstocarstvo@gmail.com

Materijal za preuzimanje:

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Nema komentara Novostiobaveštenje

OBAVEŠTENJE – KORIŠĆENJE LABORATORIJSKIH USLUGA PO POSEBNIM CENAMA ZA ČLANOVE KSV

U svetlu podrške Konjičkog Saveza Vojvodine razvoju konjarstva i  veterinarske medicine kao preduslova kvalitetnog uzgoja i sportsko-trenažnih procesa, potpisan je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu.

Poslovno – tehnička saradnja podrazumeva pored strateških elemenata vezanih za unapređenje opšteg ambijenta u segmentu razvoja konjarstva i konkretne benefite za članove. U sklopu ovog partnerstva zajednički napori će biti usmereni na registrovanje domaće rase sportskih konja koja bi dugoročno trebalo da obezbedi postepeno uključivanje u međunarodnu sportsku konjičku zajednicu kao zemlja sa stabilnim uzgojnim standardom i trenažnim procesima svetskog nivoa kvaliteta.

U sklopu strateških aktivnosti, partner Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je u sklopu idejnog projekta Agro kampa u Temerinu, predvideo izgradnju klinike za krupne životinje, specijalizovane za pružanje veterinarske zaštite sportskim konjima. Klinika je planirana kao centar za lečenje, rehabilitaciju i reprodukciju konja, jedinstven i najopremljeniji u ovom delu Evrope.

Članovima je od 01.09.2023. omogućeno uzorkovanje krvi, urina, briseva i analize čiji će rezultati biti dostupni vlasnicima grla po povlašćenim cenama za članove Konjičkog Saveza Vojvodine (vidi ovde). Pored navedenog članovima će biti dostupna i pomoć studenata i predavača, prilikom veterinarskih intervencija većeg obima, kao i stručno-naučna podrška u sferi opšteg zdravstvenog stanja grla i sportskih priprema.

Za sva dodatna pitanja vezana za pružanje usluga Departmana za veterinu – Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, članovima Konjičkog Saveza Vojvodine, možete direktno da se obratite na mail adresu  ksv.depvet@gmail.com


Dokumentacija za preuzimanje:

Prilog br 2 – Cenovnik profila

Prilog br 3 – Parazitološki pregled konja 2023

Prilog br 4 – Cenovnik Laboratorije za patološku fiziologoji 2023

Prilog br 5 – Zahtev Departman za veterinu

Nema komentara obaveštenje