Konjički savez Vojvodine

Dobrodošli na našu novu internet prezentaciju.

Detaljnije

Konjički savez Vojvodine

Dobrodošli na našu novu internet prezentaciju.

Detaljnije

Konjički savez Vojvodine

Dobrodošli na našu novu internet prezentaciju.

Detaljnije

SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2024

Predlog perspektivnih i talentovanih sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka od strane pokrajinskih granskih saveza za 2024. godinu

Poštovani/a,

U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine“ i u 2024. g. čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima, neophodno je da nam najkasnije do 02. februara 2024. godine dostavite sledeće:

1.    Predlog sportista za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2024. g.“, zbirna lista na Obrascu 1. sportisti rođeni od 2004. do 2010. godine),

2.    Najznačajniji sportski rezultati na Obrascu 2. (poseban obrazac za svakog sportistu),

3.    Izveštaj o proceni realizacije projekta i analizu napretka perspektivnih sportista koji su bili korisnici stipendija u 2023. g., sa navedenim rezultatima u 2023. g. na   Obrascu 3. (samo ako ste imali sportiste stipendiste u 2023.g.).

4.    Predlog sportskih stručnjaka (trenera) za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2024. g.“ Na obrascu br. 4. Sportski stručnjaci moraju biti rođeni u periodu od 1979. do 1999. godine.

5.    Izveštaj o radu i prebacivanju finansijskih sredstava sportskih stručnjaka koji su bili korisnici stipendija u 2023. g., Obrazac 5. (samo ako ste imali sportske stručnjake u 2023.g.)

Sva potrebna dokumentacija koja se nalazi u prilogu ovog dopisa dostavlja se neposredno ili skenirano u elektronskoj formi Sportskom savezu Vojvodine na meil office@ssv.rs.

Prilikom predlaganja sportista, neophodno je da u predloženoj tabeli (br.1.) to ujedno bude i vaša rang lista sportista koji se predlažu za stipendiju.

Pokrajinski granski savezi koji ne dostave za sportiste i sportske stručnjake svu potrebnu dokumentaciju ili ne dostave svu dokumentaciju u predviđenom roku, neće ući u sistem valorizacije i određivanje sportista i sportskih stručnjaka koji će biti uključeni u projekat „Sportski talenti Vojvodine – 2024. godine“

                Neophodno je da se granski sportski savezi upoznaju sa PRAVILNIKOM o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka. Navedeni pravilnik se nalazi na sledećoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu: https://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/dokumenti/zakonipravilnici

U prilogu obavezno dostaviti popunjene obrasce (1., 2., 3. i 4.) kao i sledeću dokumentaciju:

ZA SPORTISTE

1.    Kopiju Zapisnika sa sednice organa upravljanja koji je verifikovao predlog sportiste.

2.    Dokaz da je informacija o projektu „Sportski talenti APV – 2024. g“. objavljena na zvaničnom sajtu saveza.

3.    Internet linkovi gde se mogu proveriti najbolji rezultati iz 2023. g.

ZA SPORTSKE STRUČNJAKE (TRENERE)

1.       Kopiju Zapisnika sa sednice organa upravljanja koji je verifikovao predlog sportskog stručnjaka.

2.       Dokaz da je informacija o projektu „Sportski talenti APV – 2024. g“. objavljena na zvaničnom sajtu saveza.

3.       Kopija diplome ili uverenja o osposobljenosti

4.       Kopija važeće dozvole za rad izdate od nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza

5.       Kopija Odluke o imenovanju ili Ugovor o angažovanju sportskog stručnjaka u sportskoj organizaciji

6.       Kratku sportsku biografiju o radu i rezultatima u sportu i sportskom obrazovanju

Nema komentara Novostiobaveštenje

ŠIRENJE SARADNJE KSV SA POLJOPRIVREDNIM FAKULTETOM

Konjički savez Vojvodine potpisao je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Departmanom za stočarstvo-Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Ovim je produbljeno strateško partnerstvo između dve organizacije u segmentu razvoja i podrške uzgoju sportskih konja.

Predmet ugovora je uzajamna saradnja po definisanim oblastima i ispitivanjima između KSV i Laboratorije stočne hrane, centra za odgajivanje i Laboratorije za genetiku

Članovima su omogućene usluge po povlašćenim cenama

 –      Cenovnik laboratorije stočne hrane

–        Cenovnik Centra  za odgajivanje

–        Cenovnik Laboratorije za genetiku

–        Zahtev za usluge Departmana za stočarstvo

Konjički savez Vojvodine na ovaj način, pored aktivnog podizanja nivoa sportskih konjičkih aktivnostina teritoriji Pokrajine, pruža nepodeljenu podršku razvoju konjarstva kao privredne grane.

Za sva dodatna pitanja vezana za pružanje usluga Departmana za stočarstvo – Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, članovima Konjičkog Saveza Vojvodine, možete direktno da se obratite na mail adresu  ksv.depstocarstvo@gmail.com

Materijal za preuzimanje:

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Nema komentara Novostiobaveštenje